ISO คืออะไร

อยากถ่ายภาพให้สวย ต้องรู้จัก ISO

ISO ย่อมาจาก International Standards Organization หรือบางคนก็อาจพูดว่า ISO Speed ซึ่งหมายถึง ค่าความไวแสง เช่นเดียวกับกล้องสมัยก่อนที่ใช้ฟิล์ม และหมายถึงความไวแสงของฟิล์มนั่นเอง และแต่ก่อนเราสามารถเลือกซื้อฟิล์มที่มีความไวแสงแตกต่งกันและปัจจัยที่สำคัญในการเลือกซื้อก็คือ แสงสว่าง นั่นเอง ส่วนค่า ISO ของกล้องดิจิตอล หมายถึง ค่าความไวแสงของ Image Sensor นั่นเอง

คุณทราบหรือไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลทั่วไป หรือกล้องดิจิตอลบนสมาร์ทโฟน หรือมือถือในปัจจุบันส่วนใหญ่ ก็สามารถตั้งค่า ISO ได้แถบทั้งสิ้น อยากทราบว่ากล้องบนสมาร์ทโฟนของเรา สามารถปรับตั่งค่า ISO ได้มากน้อยเท่าไหร่ ต้องลองเข้าไปดูที่หัวข้อ settings ของกล้องครับ

ตัวอย่างค่า ISO

  • Auto
  • ISO 100
  • ISO 200
  • ISO 400
  • ISO 800
  • ISO 1600
  • ISO 3200

วิธีการตั้งค่า ISO พื้นฐาน

  • ISO ยิ่งน้อย ISO 100 หรือ ISO 200 เหมาะสำหรับถ่ายภาพในที่ที่มีแสงมาก หรือเวลากลางวัน
  • ISO มาก ขนาด ISO 400 หรือ ISO 800 ขึ้นไป สำหรับสำหรับถ่ายภาในสถานที่ที่มีแสงน้อย
  • ถ่ายภาพในสถานที่ที่มีแสงน้อย จะมีปัญหาภาพสั่นไหว ทางแก้ก็คือ ต้องใช้ ISO 800 ขึ้นไป

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญหาเวลาถ่ายภาพโดยใช้ ISO สูง

ภาพที่ถ่ายโดยการใช้ ISO 400 หรือ ISO 800 ขึ้นไป ส่วนใหญ่ภาพที่ได้จะแตก ไม่คมชัด หรือที่เรียกว่า Noise หรือบางคนเรียกว่า Grain ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ อย่างนี้ ต้องขึ้นกับคุณภาพของกล้องแล้วว่า จะสามารถปรับแต่งได้มากน้อยแค่ไหน
ส่วนการปรับ ISO แบบ Auto ใช้สำหรับกรณีไม่อยากปรับแต่งเอง หรือไม่มีเวลาปรับแต่ง เพราะต้องถ่ายภาพที่สำคัญ ณ ขณะนั้น แต่ต้องยอมรรับกว่า การปรับแต่ง ISO แบบ Auto นั้น ผลลัพธ์อาจไม่ดีเท่ากับการปรับแต่งด้วยวิธีแบบ manual

สรุปส่งท้าย การปรับค่า ISO ให้สังเกตเรื่องแสงเป็นหลัก ถ้าแสงสว่างมากให้ปรับ ISO น้อย แต่ถ้าแสงน้อย หรือค่อนข้างมือ ให้ปรับ ISO สูง จำให้แม่นๆ นะครับ

Avatar

Mr. ONE - Admin

ทำงานด้านไอทีโดยเฉพาะ ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจ ชอบขีดๆ เขียนๆ โดยเฉพาะเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม มีประสบการณ์การเขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ เขียนแบบเรียนระบบสารสนเทศทางด้านโรงแรม