เจาะลึกการใช้งาน Launchpad

launchpad icon

Launchpad เครื่องมือเล็กๆ ที่น่าใช้

Launchpad คือตัวช่วย ในการแสดงไอคอนพร้อมชื่อของโปรแกรมต่างๆ บนแมค ซึ่งมีลักษะเดียวกันกับการแสดงโปรแกรมบน iPhone, iPad เราสามารถจัดเรียง จัดกลุ่มของโปรแกรมได้เช่นเดียวกัน ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ ถ้าคุณเคยใช้บน iPhone อย่างไร คุณก็จะสามารถใช้งานบนแมค ได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ iPhone บทความนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกันสักนิด

การจัดการ Launchpad สามารถทำได้ทั้งในการจัดเรียง และจัดกลุ่ม หรือแม้กระทั่งย้ายหน้าต่างการแสดงได้ด้วย

launchpad icon

launchpad icon

การจัดเรียงไอคอนบน Launchpad

  1. คลิกเปิดเข้า Launchpad
  2. คลิกไอคอนตัวใดตัวหนึ่งค้างไว้  หรือ กดปุ่มบนคีย์บอร์ด Options ค้างไว้
  3. ไอคอนบน Launchpad จะสั่นดุ๊กดิก
  4. คลิกเลือกย้ายได้ไปตำแหน่งใหม่ได้ทันที

ทิปเพิ่มเติม กรณีต้องการย้ายไอคอนไปหน้าก่อนหน้านี้ หรือหน้าถัดไป (มีหลายหน้า) ให้คลิกลากไอคอนที่ทางซ้าย หรือ ขวา 1 วินาที หน้าต่างจะถูกเลื่อนไปยังหน้าที่เราเลื่อนไป

วิธีจัดกลุ่มโปรแกรมบน Launchpad

การจัดกลุ่มหมายถึงการนำไอคอนโปรแกรมารวมกัน เพื่อเก็บไว้ในลักษณะเป็นโฟลเดอร์  เราสามารถนำไอคอนโปรแกรมต่างๆ มารวมกลุ่มกันเช่น กลุ่มของโปรแกรมเกมส์ กลุ่มของโปรแกรมตกแต่งภาพ กลุ่มของโปรแกรมเครื่องมือ เป็นต้น

วิธีการรวมกลุ่มสร้างโฟลเดอร์บน Launchpad

mac launchpad

mac launchpad

  1. คลิกเปิดเข้า Launchpad
  2. คลิกลากไอคอนโปรแกรมใด โปรแกรมหนึ่งไปวางทับบนไอคอนอีกตัวหนึ่ง
  3. โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ให้ทันที
  4. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการ

ส่วนวิธีการแยกกลุ่ม แค่คลิกเปิดโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกไอคอนที่ไม่ต้องการ มาวางไว้ด้านนอก