ไมโครซอฟท์เอ็กเซลคืออะไร

microsoft excel tips

ทำความรู้จักไมโครซอฟท์เอ็กเซล

ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) คือโปรแกรมหนึ่งในชุดโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นในเรื่องของการคำนวณ (สเปรตชีต) หน้าตาของโปรแกรมจะเป็นในรูปแบบตาราง มีการแบ่งเป็นช่องๆ เพื่อใช้สำหรับบันทึกข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข หรือแม้กระทั่งใส่รูปภาพ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การใช้งานในรูปแบบของฐานข้อมูล

ทำความรู้จักไมโครซอฟท์เอ็กเซล

microsoft excel overview

microsoft excel overview

 • ในแนวนอน เราเรียกว่า Row แต่ละ Row จะมีชื่อเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1, 2, 3… ไปจนสุดท้าย 1,048,576 ใน Microsoft Excel 2010
 • ในแนวตั้งเราเรียกว่า Column แต่ละ Column จะมีชื่อเป็นตัวอักษร เริ่มจาก A, B, C จนถึง XFD หรือมีจำนวน 16,384 Column ใน Microsoft Excel 2010
 • จุดตัดของ Row และ Column เรียกว่า เซล (Cell) เอาชื่อของ Column + Cell เช่น A1, A2 เป็นต้น
 • การคำนวณจะใช้ชื่อ Cell ในการอ้างอิง เช่น A1+A2 เป็นต้น
 • สัญลักษณ์แทนคำสั่ง
  • สัญลักษณ์ + แทนบวก
  • สัญลักษณ์ – แทนลย
  • สัญลักษณ์ * แทนคูณ
  • สัญลักษณ์ / แทนหาร
 • แต่ละหน้าของไมโครซอฟท์เอ็กเซล เรียกว่า Work Sheet หลายๆ Worksheet รวมกันเรียกว่า Workbook
 • คลิกขวาที่บริเวณ Worksheet จะพบเมนูที่ซ่อนอยู่
 • Formular Bar คือ ตำแหน่งสำหรับใส่สูตรในการคำนวน
 • ไม่ว่าอยู่ใน Cell ใดๆ สามารถกด F2 เพื่อแก้ไข Cell นั้นๆ ได้ทันที
 • ไมโครซอฟท์เอ็กเซล สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็น กราฟ ได้
 • มีคำสั่งช่วยในการตีตารางได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียว
 • นามสกุลไฟล์ของ ไมโครซอฟท์เอ็กเซล คือ .XLS ถ้าเป็นรุ่น 2007 ขึ้นไป จะมีนามสกุล . XLSX

ใครเหมาะสมที่จะใช้ ไมโครซอฟท์เอ็กเซล

 • บุคคลที่ต้องการทำงานด้านคำนวณ
 • ต้องการงานที่เน้นการตีตาราง
 • งานที่ต้องการสร้างกราฟ หรือ Chart

ส่วนอาชีพที่ไม่สามารถหนีพ้นการใช้โปรแกรมประเภท Spreadsheet หรือ Excel ก็คงเป็นอาชีพ บัญชี นั่นเอง ส่วนอาชีพอื่นๆ ก็ใช่ว่าจะหลีกพ้นน่ะครับ อาจไม่ได้ใช้มากแต่ก็คงต้องกันทุกคน แม้กระทั่งคนไอทีอย่างเราๆ