ไมโครซอฟท์เวิร์ด คืออะไร

Microsoft Word logo

โปรแกรมพื้นฐานที่ควรใช้เป็น

ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) คือโปรแกรมประเภท word processor ที่ใช้เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย หรือจะใช้สำหรับแต่งนิยายก็ยังได้ เป็นหนึ่งในโปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง หลากหลายเวอร์ชั่น แต่อย่างไรก็ตาม โดยหลักการ ถ้าเราศึกษาไมโครซอฟท์เวิร์ดเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่ง เราก็จะสามารถเรียนรู้เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้ค่อนข้างง่าย เพราะส่วนใหญ่เวอร์ชั่นใหม่ๆ ก็จะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเพิ่มเติมเสียมากกว่าการลบออกไป

เรียนรู้ไมโครซอฟท์เวิร์ด เวอร์ชั่นไหนดี

Microsoft Word logo

แน่นอนครับ การศึกษาการใช้งาน เราควรศึกษาจากเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด หรืออย่างน้อยก็เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เราติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับเวอร์ชั่นที่สามารถเรียนรู้กันได้ไม่ยาก นั่นคือ ไมโครซอฟท์เวิร์ด 2007, 2010 และ 2013 ขึ้นไป ส่วน ไมโครซอฟท์เวิร์ด 2003 หรือเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก ส่วนตัวแล้วไม่แนะนำให้ใช้ เพราะเวอร์ชั่นใหม่ๆ มีความสามารถที่ทำให้เราทำงานได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นมาก..

ไมโครซอฟท์เวิร์ด ทำอะไรได้บ้าง

microsoft word templates

microsoft word templates

 • พิมพ์จดหมาย รายงาน
 • ใส่ตาราง และบวกเลขได้ (แต่สู้ ไมโครซอฟท์เอ็กเซลไม่ได้)
 • ใส่หมายเลขหน้า แบบอัตโนมัติ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ขนาด
 • แทรกรูปภาพในเอกสาร
 • มีตัวช่วยค้นหาคำ  และเปลี่ยนคำผิดได้อัตโนมัติ (Find and Replace)
 • สามารถใส่ส่วนหัว Header / ส่วยท้าย Footer ได้
 • สามารถตั้งขนาดของกระดาษได้หลากหลาย
 • ทำจดหมายเวียน หรือ Mail Merge
 • ใส่หน้าปกอัตโนมัติ
 • มี Templates สวยๆ ให้เลือกใช้งาน
 • พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย
 • ตรวจสอบการแก้ไขหรือ Trace Charge
 • สามารถบันทึกเป็น PDF ได้อัตโนมัติ

ความสามารถของไมโครซอฟท์เวิร์ดข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จริงๆ แล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ความสามารถหลักๆ ก็คือ การพิมพ์รายงาน ส่วนความสามารถเสริมอื่นๆ นั้น เป็นเพียงช่วยให้เราสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น

microsoft word 2010 screen

microsoft word 2010 screen

ไมโครซอฟท์เวิร์ดที่แนะนำให้ใช้

 • Microsoft Word 2016
 • Office 365 (เวอร์ชั่นพิเศษ ที่ใช้งานแบบออนไลน์)
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2007 (ขั้นต่ำที่แนะนำให้ใช้)