เหตุผลของการอัพเกรด Windows

windows tips

คุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชั่นอะไร

คนใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ มักไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ อาจด้วยเหตผลหลายอย่างเช่น กลัวข้อมูลสูญหาย กลัวโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ กลัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะไม่มีเวลา และท้ายสุดอาจกลัวคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจสรุปได้ว่า เป็นเพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในการที่จะตัดสินใจเลือกเปลี่ยนหรือไม อย่างไร

อัพเกรด Windows ได้อะไร

Windows logo all

ข้อดีของการอัพเกรด Windows

 • ได้รับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น
 • ได้รับระบบปฏิบัิติการที่ทันสมัย
 • ความง่ายในการใช้งาน
 • มีเครื่องมือช่วยในการทำงานมากขึ้น สะดวกขึ้น
 • รองรับการทำงานของโปรแกรมใหม่ๆ
 • รองรับการทำงานที่มีจำนวนข้อมูลมากขึ้น ใหญ่ขึ้น
 • ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น

ข้อเสียของการอัพเกรด Windows

 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • อาจจำเป็นต้องอัพเกรดคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย
 • อาจจำเป็นต้อง เปลี่ยน คอมพิวเตอร์เลย
 • ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่ (อาจไม่มากนัก)
 • โปรแกรมที่พัฒนาเอง อาจไม่รองรับกับ Windows เวอร์ชั่นใหม่

อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาให้ดีถึงข้อดีและข้อเสียให้มากๆ สำหรับองค์กรส่วนใหญ่จะมีการอัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ อยู่แล้ว สืบเนื่องการต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น และส่วนใหญ่แล้วอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์จะอยู่ประมาณ 3-5 ปี ดังนั้น ก็ค่อนข้่างจะเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงในการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows ด้วยเช่นกัน

การอัพเกรดระบบปฏิบัติการในองค์กร จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าการอัพเกรดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนบุคคลมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้งานโปรแกรมอาจมีความหลากหลายและมีการเชื่อมโยงของระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการทดสอบผลกระทบก่อนการอัพเกรดจริง

Check List ก่อนการอัพเกรด

 1. ศึกษาความแตกต่างของเวอร์ชั่นเก่า กับเวอร์ชั่นใหม่
 2. โปรแกรมที่พัฒนาเอง มีหรือไม่ และจะเข้ากันได้ไหม
 3. คอมพิวเตอร์รองรับเวอร์ชั่นใหม่หรือไม่ ต้องอัพเกรดหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
 4. เตรียมพร้อมในเรื่องของการฝึกอบรม กรณีเป็นองค์กร
 5. ข้อสำคัญ สำรองข้อมูลแล้วหรือยัง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ส่วนตัว)

การอัพเกรดระบบปฏิบัติการอาจไม่จำเป็นมากนัก ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจคอมพิวเตอร์ดีพอ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาระบบรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์อาจลดน้อยลง แต่ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรมระบบ Firewall หรือโปรแกรมประเภท Internet Security ซึ่งจะรวมถึงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสด้วย