ทิปปรับแต่งสัญญาณ Wi-Fi ด้วยตัวเอง

wifi symbol

ใครๆ ก็ใช้สัญญาณ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อเน็ต

Wi-fI อาจพูดได้ว่าเป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งตามบ้าน ตามโรงแรม และสำนักงานทั่วไปที่ไม่ต้องการเดินสาย LAN ให้เกะกะ ทั้งนี้เนื่องจากทุกๆ คนก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ดังนั้น ปัญหาก็เริ่มเกิด เมื่อทุกๆ คนต่างก็ใช้ Wi-fI แต่ไม่ได้มีการตกลงกันว่า จะตั้งค่าแบบไหน เืพื่อไม่ให้มีปัญหาสัญญาณรบกวนกัน สาเหตุเพราะสัญญาณ Wi-Fi ก็เหมือนกับสัญญาณวิทยุ ที่มีการรบกวนกันได้ ไม่เชื่อลองขับรถและเปิดวิทยุ FM บางสถานีดู ขับๆ ไปสัญญาณอาจถูกรบกวนซะงั้น เืรื่องจริงที่พบเห็นบ่อยๆ..

แล้วคุณทราบหรือไม่ว่า Router ที่บ้านคุณตั้งค่าแบบไหน

ทำความรู้จักช่องสัญญาณ Wi-Fi

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตและเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi โดยเฉพาะผู้ใช้งานตามบ้าน ส่วนใหญ่คงไ่ม่ค่อยรู้จักเรื่องของช่องสัญญาณ Wi-Fi หรือที่เราเรียกเป้นภาษาสากลว่า Channel เพราะการตั้งค่า ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการก็มักจะตั้งค่าให้เราเองอยู่แล้ว แต่ปัญหาอาจตามมาได้ ถ้าผู้ตั้งค่า ไม่ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงหรือในระหว่างนั้น เพื่อนบ้านอาจไม่ได้เปิดอุปกรณ์ Wi-Fi ดังนั้น ปัญหาจึงอาจยังไม่เกิดหรือพบเห็นในขณะติดตั้ง

ช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่ใช้กัน

wifi analyzer

wifi analyzer

  • ปกติจะมีช่องสัญญาณ 1 – 11 หมายถึงมี 11 ช่องสัญญาณ
  • การเลือกช่องสัญญาณ จะเว้นไว้ 5 ช่องสัญญาณเสมอ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด
  • ดังนั้น ช่องสัญญาณที่นิิยมใช้กันมาก นั่นก็คือ 1, 6 และ 11
  • จากภาพตัวอย่าง จะเห็นคำวา CH ซึ่งหมายถึง Channel หรือช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ นั่นเอง

อยากทราบว่า ช่องสัญญาณ Wi-Fi ของเราใช้ช่องไหน สามารถใช้โปรแกรมหรือ Apps บนสมาร์ทโฟนตรวจสอบได้ เช่น Android สมาร์ทโฟน แนะนำให้ติดตั้ง Apps ชื่อ Wi-Fi Analyzer เป็นต้น

นอกจากปัญหาจากช่องสัญญาณที่ตรงกันที่ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ทำงานไม่ปกติแล้ว ถ้าที่บ้านของเรามีอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เช่น โทรศัพท์บ้านไร้สาย หรือแม้กระทั่งไมโครเวฟ เป็นต้น การติตดั้งอุปกรณ์ Router ของเราก็ควรห่างๆ จากอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

วิธีการปรับแต่งช่องสัญญาณ หรือ Channel

  • โดยปกติ ควรศึกษาจากคู่มือการติดตั้ง Router ที่มีมาให้จากผู้ให้บริการ
  • ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อเข้าไปยัง Router ได้ผ่านหน้าเว็บ อาจลองสังเกตุดูที่บรรทัดที่แสดงคำว่า Standard Channel และลองคลิกเข้าไปดู

คุณทราบหรือไม่ว่า Router ADSL บางรุ่นที่ใช้ตามบ้าน อาจมีความสามารถปรับค่า Channel ได้อัตโนมัติ ดังนั้น ก่อนซื้อครั้งต่อไป จึงควรสอบถามผู้ขายก่อนว่า สามารถปรับช่องสัญญาณ หรือ Channel ได้แบบอัตโนมัติหรือไม่