รู้ลึก รู้จริง เรื่องเทคโนโลยีไร้สาย

wi-fi technology

Wi-Fi กับ Wireless เทคโนโลยี

ชื่อทั้งสองชื่อข้างต้น หลายๆ คน คงรู้จักกันดี แต่ในส่วนของความหมาย หลายๆ คนมักจะถือรวมๆ ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว Wi-Fi (Wireless Fidelity) หมายถึง มาตราฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ Wireless หมายถึง ลักษณะการใช้งานแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆ เช่น รีโมทคอนโทรล, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เป็นต้น

มาถึงตอนนี้ เรามาทำความรู้จัก ระบบเครือข่ายไร้สายกันเพิ่มเติมอีกสักนิด

ระบบเครือข่ายไร้สายก็มีมาตราฐานเหมือนกัน

wifi symbol

wifi symbol

ไม่ว่าเราซื้ออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เรามักจะได้เห็นคำที่เป็นภาษาอังกฤษพร้อมตัวเลข ตัวอย่างเช่น IEEE 802.11a เป็นต้น ซึ่งผมคิดว่ามีคนจำนวนน้อยมากที่สนใจว่ามันคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น บทความนี้จะมาแนะนำให้เข้าใจกับความแตกต่างซึ่งมีผลกับความเร็วและราคาในการเลือกซื้อด้วยเช่นกัน

มาตราฐานของระบบเครือข่ายไร้สายประกอบด้วย

 • IEEE 802.11a
  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 54 Mbps
  ความถี่ของคลื่นวิทยุ 5 GHz
 • IEEE 802.11b
  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 11 Mbps
  ความถี่ของคลื่นวิทยุ 2.4 GHz
 • IEEE 802.11g
  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 54 Mbps
  ความถี่ของคลื่นวิทยุ 2.4 GHz
 • IEEE 802.11n
  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง 150/300/450 Mbps
  ความถี่ของคลื่นวิทยุ 2.4 และ 5 GHz
 • IEEE 802.11ac
  มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลถึง  433/867/1300  Mbps
  ความถี่ของคลื่นวิทยุ 5 GHz

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบเครือข่ายไร้สายข้างต้น คือ IEEE 802.11ac ถ้าดูตัวเลขในเรื่องของความเร็วจะเห็นว่า เป็นความเร็วในระดับ Gigabit เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเร็วมากที่สุดในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราซื้ออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกระจายสัญญาณ (Access Point) ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เกินไป อาจทำให้อุปกรณ์โมบายของเราไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เพราะยังคงใช้เทคโนโลยี 2.4 GHz อยู่

สรุปข้อดีของอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่ 2.4 GHz ก็คือ การส่งสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตรในขณะที่อุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่ 5 GHz จะส่งสัญญาณได้ไกลเพียง 50 เมตรเท่านั้น  (IEEE 802.11n  มี 2 คลื่นความถี่ หรือที่ภาษาสากลเรียกว่า Dual Band แต่การส่งสัญญาณได้ไกลเพียง 50 เมตรเช่นเดียวกัน) ดังนั้น การจะเลือกซื้อ คงต้องพิจารณาให้ดีก่อนน่ะครับ..