ตั้งขนาดพรีเซนเทชั่นให้เหมาะสม

widescreen

ทิปเล็กๆ แต่มีความสำคัญมาก

สำหรับผู้ที่ต้องสร้างสรรค์พรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม PowerPoint บ่อยๆ คุณเคยสังเกตไหมว่า เวลาเราเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นทีวี หรือแสดงบนโปรเจ็กเตอร์ ทำไมถึงไม่เต็มหน้าจอ

ขนาดของ Slide โดยปกติจะอยู่ที่ 4:3

ก่อนหน้านี้ อุปกรณ์ในการแสดงผลอย่างเช่น จอคอมพิวเตอร์ ทีวี และโปรเจ็กเตอร์ จะมีกำหนดสัดส่วนของหน้าจอเป็นแบบ 4:3 ดังนั้น เวลาเราสร้างพรีเซนเทชั่นด้วย PowerPoint โปรแกรมก็จะกำหนดขนาดมาให้เป็นแบบ 4:3 เช่นกัน เวลาแสดงผลในอุปกรณ์ดังกล่าว ก็จะเต็มหน้าจอพอดี

แต่ปัจุจบันอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ (จอคอมพิวเตอร์ ทีวี และโปรเจ็กเตอร์) ได้เปลี่ยนแปลงไป (นานแล้ว) โดยจะมีกำหนดขนาดเป็น 16:9 หรือที่เราเรียกว่า Widescreen ดังนั้น การสร้างงานพรีเซนเทชั่น เราก็ควรกำหนดของ Slide ให้เป็นไปตามนั้น

วิธีการกำหนดขนาดของ Slide

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint
  2. คลิกเมนู Design
  3. เลือกคำสั่ง Slide Size
  4. เลือกขนาด 16:9 Widescreen
  5. เริ่มใส่ข้อมูลได้เลย

กรณีที่เรามีไฟล์พรีเซนเทชั่นก่อนหน้านี้ เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของ Slide จาก 4:3 มาเป็น 16:9 ได้เช่นกัน แต่ผลที่ตามมา คือ เราจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในการจัดวางใหม่ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องปกติ