โทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi บริการใหม่ เริ่มให้บริการแล้ว

dtac wi-fi calling

เคยไหม เดินหาคลื่นโทรศัพท์

สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ เชื่อว่าคงเคยประสบปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในบางสถานที่ บางครั้งต้องเดินหาคลื่นกันเลย ปัญหานี้เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบัน ก็ยังเคยประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่น้อยลงมาก จุดที่มักเป็นปัญหาก็คือ ต่างจังหวัด หรือถ้าในกรุงเทพฯ ก็อาจเป็นตึกสูงๆ ที่ Operator ในเมือง ยังไม่ได้ไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม รวมทั้งชั้นใต้ดิน

เทคโนโยลี Wi-Fi ช่วยได้

ปัญหานี้ได้ถูกปรับปรุงและแก้ไขโดยการใช้สัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตตามบ้าน สำนักงาน หรือแม้กระทั่งตามที่สาธารณะ มาใช้ทดแทนสัญญาณหรือคลื่นโทรศัพท์

Wi-Fi Calling ต่างจาการโทรผ่านแอพฯ อื่นๆ อย่างไร

Wi-Fi Calling สามารถโทรศัพท์หมายเลขของมือถือได้โดยตรง แต่ถ้าเป็นแอพฯ อื่นๆ ผู้โทรและผู้รับ จะต้องติดตั้งแอพฯ และต้องมีบัญชีของแอพฯ นั้นๆ ก่อน จึงจะสามารถติดต่อกันได้

ข้อดีของการใช้สัญญาณ Wi-Fi ในการโทร

  • ทำให้สามารถโทรหาคนอืนๆ ได้แม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
  • รองรับการโทรทั้งในและต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายปกติ

สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi ในประเทศไทยรายแรก คือ dtac

อย่างไรก็ตาม การจะโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi ได้นั้น โทรศัพท์ จะต้องเป็นรุ่นท่ี่รองรับ ซึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ระดับพรีเมี่ยมส่วนใหญก็สามารถใช้บริการนี้ได้ แต่ถ้าเป็นรุ่นเล็ก จะต้องเป็นโทรศัพท์ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป หรือ Android เวอร์ชั่น 2.3 ขึ้นไป และต้องดาวน์โหลด dtac wifi calling application ก่อนได้ฟรี

ปัจจุบัน นอกเหนือจาก dtac ที่ให้บริการ Wi-Fi calling แล้ว  AIS และ Ture-Move ก็มีบริการนี้เช่นเดียวกัน แต่ละค่ายก็อาจมีการตั้งชื่อบริการนี้แตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้ว ก็ให้บริการเช่นเดียวกัน AIS เรียก VoWiFi (Voice over Wi-Fi)