รายละเอียดแต่ละเมนู WordPress

wordpress logo

เริ่มต้นเรีียนรู้การใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บกับ WordPress ก่อนอื่น เราควรทำความรู้จักเมนูการใช้งานต่างๆ ของ WordPress ก่อน ว่าแต่ละเมนูใช้ทำอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ง่าย และรวดเร็วในการเรียนรู้ การทำงานของ WordPress จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนหน้า คือ หน้าเว็บเพจที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Front-End อีกส่วนคือ ส่วนหลัง คือส่วนที่เราไว้ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อมูล หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Back-End

รายละเอียดคำสั่ง Back-End ของ WordPress

wordprss login screen

การเข้าถึงหน้า Back-End จะเข้าผ่านลิงค์มาตราฐานดังนี้

  • ชื่อเว็บ ตามด้วยคำว่า wp-admin
  • ตัวอย่าง www.thaihotelsdirectory.com/wp-admin
  • การเข้าถึง Back-End เราจำเป็นจะต้องใส่ User Name และ Password เพื่อ login ก่อนเสมอ
  • หลังการใช้งาน อย่าลืม log-out ก่อนเสมอ

ทิปการบันทึกข้อมูลบน WordPress

  • เวลาที่เราต้องการบันทึกข้อมูล เพื่อแสดงบนหน้าเว็บ เราสามารถทำได้ผ่าน 2 เมนู คือ เมนู Posts และเมนู Pages
  • การบันทึก ถ้าเราคลิกปุ่ม Save Draft จะยังไม่แสดงบนหน้าเว็บ
  • การบันทึก ถ้าเราคลิกปุ่ม Publish จะแสดงบนหน้าเว็บทันที

คุณทราบหรือไม่ว่า นอกจาก WordPress ที่มีหน้า Back-end ที่ช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้สะดวกแล้ว อีกหนึ่ง CMS ก็คือ Joomla ก็มีหน้าอ Back-end เช่นเดียวกัน