สร้างเมนูบน WordPress

wordpress logo

โดยปกติ ธีม (Theme) ที่เราใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา จะมีส่วนประกอบที่เป็นเมนูแบบสำเร็จมาให้แล้ว และดึงมาจากหน้าเพจ (Pages) ของเรา แต่ในความเป็นจริงเราอาจต้องการนำข้อมูลในส่วนทีเ่ราทำการ Posts มาใช้แทนก็เป็นได้ ดังตัวอย่างจากเว็บไซต์ของเราแห่งนี้ บทความนี้จะมาแนะนำการสร้างเมนูจาก Pages และ Posts รวมทั้งการสร้างเมนูแบบตามใจตัวเองอีกด้วย ใครยังไม่เคยสร้างเมนู หรือยังไม่เข้าใจ แนะนำให้อ่านบทความนี้ช้าๆ และค่อยๆ ทำความเข้าใจ รับรองไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกครับ

วิธีการสร้างเมนูจาก Pages

  1. คลิกเข้าเมนู Pages
  2. พิมพ์ชื่อเมนูด้านบน
  3. ใส่รายละเอียดของเพจ ที่เรากำลังสร้างขึ้น

เพียงเท่านี้ เราก็จะพบเมนูเพิ่มขึ้นให้อีกหนึ่งอันแบบอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการสร้างเมนูจาก Pages ปกติแล้ว เรายังสามารถเปลียนการสร้างเมนู โดยผ่านเครื่องมือ Appearance ได้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีคำสั่ง Menus ใ้ห้สร้างในรูปแบบต่างๆ ทั้งการดึงจากหน้า Pages การดึงจาก Categories ของ Posts รวมทั้ง สร้างเมนูลิงค์ได้เอง

วิธีการสร้างเมนูจาก Appearance

wordpress menu

  1. เริ่มต้นสร้างเมนู ให้คลิกที่หัวข้อที่ 1 ก่อน เพื่อตั้งชื่อ
  2. หัวข้อ 2 เป็นการเลือกว่าจะให้เมนูไหน แสดง (กรณีมีการสร้างเมนูหลายกลุ่ม)
  3. หัวข้อ 3 เป็นการนำ Pages มาใส่บนเมนู (จะเลือกหรือไม่ก็ได้)
  4. หัวข้อ 4 เป็นการนำ Posts มาสร้างบนเมนู แค่คลิกเลือกถูกหน้า Categories ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Add to menu
  5. หัวข้อ 5 เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า เรามีการเลือกสร้างเมนูอะไรบ้าง
  6. ท้ายสุดหัวข้อ 6 อย่าลืมคลิก Save Menu ทุกครั้งด้วยน่ะครับ

คุณทราบหรือไม่ว่า เราสามารถสร้างเมนู และเลือกเมนูไหนก็ได็เป็นเมนูย่อย โดยการคลิกและลากเยื้องเมนูที่ต้องการให้เป็นเมนูหลัก

One comment