Wrap Text คำสั่งจัดการภาพบน Microsoft Word

microsoft word tips

ปัญหาการจัดวางรูปภาพบน Microsoft Word

สำหรับมือใหม่ทุกครั้งที่ใช้โปรแกรม Microsoft Word เชื่อว่าจะมีปัญหาคาใจว่า เวลาเราแทรกรูปภาพลงไปในเอกสารแล้ว ทำไมไม่สามารถปรับแต่งหรือเคลื่อนย้ายรูปภาพในยังตำแหน่งที่ต้องการได้ (ไม่สะดวกเหมือน Microsoft PowerPoint) หลายๆ คนอาจต้องการให้รูปภาพอยู่ล้อมรูปตัวอักษร เหมือนกับหนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งอยากให้รูปภาพแสดงเป็นฉากหลังหรือ background 

คำถามต่างๆ เหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยคำสั่ง Wrap Text ซึ่งก็คือคำสั่งที่ใช้สำหรับการจัดการข้อความกับรูปภาพให้ได้ดังใจนั่นเอง

คำสั่ง Wrap Text สามารถเลือกผ่านเมนู และคลิกขวาขณะเลือกรูปภาพได้ ซึ่งก็คือเมนูลัด นั่นเอง

Wrap Text หรือ Text Wrapping คืออะไร

คำสั่งในการจัดข้อความล้อมรูปภาพในลักษณะต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกคำสั่งย่อยๆ ของ Wrap Text ได้ดังนี้

wrap text microsoft word

 • In Line with Text
  คำสั่งในการวางรูปภาพในแนวเดียวกับข้อความ ซึ่งก็คือให้ถือว่ารูปภาพคือข้อความบรรทัดหนึ่ง นั่นเอง
 • Square
  ให้แสดงข้อความอยู่ล้อมกรอบรูปภาพในลักษณะสี่เหลี่ยม
 • Tight
  ให้แสดงข้อความล้อมรูปภาพ แต่ขึ้นกับโครงรูปของภาพนั้นๆ
 • Behind Text
  ให้แสดงรูปภาพอยู่ด้านหลังข้อความ
 • In Front of Text
  ให้แสดงรูปภาพอยู่หน้าข้อความ
 • Top and Bottom
  ให้ข้อความแสดงอยู่ด้านบน และล่าง เท่านั้น
 • Trhough
  ให้ภาพแสดงแบบทุลุข้อความ
 • Edit Wrap Points
  แก้ไขจุดตัดของภาพ
 • More Layout Options
  ให้เลือกกำหนดรูปแบบการแสดงข้อความและภาพเพิ่มเติมได้
sample wrap text command

sample wrap text command

วิธีการใช้คำสั่ง Wrap Text

 1. เปิดเอกสารไฟล์งาน Microsoft Word
 2. คลิก Insert ไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
 3. คลิกที่รูป และคลิกขวา จะพบเมนูลัด เลือก Wrap Text
 4. คลิกเลือกคำสั่งย่อยๆ ที่ต้องการ
 5. เลือกปรับแต่งได้ตามความชอบ